Update Sporthal DIOS

Marcel KoppenNieuws

Regelmatig krijgen we de vraag: ‘Hoe staat het nou met de nieuwe hal’? Om alle leden en ouders goed op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen rondom de nieuwe sporthal ontvangen jullie vanaf nu maandelijks een update per mail. En als er tussen de updates door iets belangrijks te melden is, dan horen jullie dat natuurlijk meteen!

Om te kunnen starten met de bouw zijn er een aantal zaken die rond moeten zijn:

  • Bouwvergunning onherroepelijk
  • Financiering vanuit de gemeente geregeld
  • BOSA-subsidie toegekend

Bouwvergunning

Nadat de bouwvergunning op 22 december is verleend zijn er een aantal bezwaren ingediend. Op 16 april zijn de bezwaren gehoord, deze gaan over geluid, uiterlijk & grootte van de hal en de aanwezigheid van vleermuizen. Wat betreft dat laatste punt heeft op verzoek van de gemeente nog een ecologisch onderzoek plaatsgevonden naar o.a. de aanwezigheid van vleermuizen in het machinegebouw van de ballonhal dat straks gesloopt gaat worden. Conclusie van het onderzoek is dat wat betreft ecologie niets de bouw in de weg staat. Nu is het wachten op de afhandeling van de overige bezwaren.

Financiering

De afgelopen weken is er veel overleg geweest met de gemeente over het sluitend krijgen van de financiering. Er is gekeken of er aanpassingen aan de hal gedaan kunnen worden, waardoor de bouwkosten dalen én of de gemeente extra budget beschikbaar kan stellen. Het resultaat hiervan is een voorstel met een andere gevel, een scheidingswand minder, een extra subsidie van €135.000,- en een extra lening van €100.000,- vanuit de gemeente. Met het verzoek daarbij dat er de eerste zeven jaar geen aflossing plaatsvindt. Dinsdag 28 mei wordt dit voorstel besproken in de gemeenteraad.

BOSA-subsidie

Begin maart is de aanvraag voor de BOSA-subsidie ingediend. Het is nu wachten op de toekenning ervan. Het beschikbaar gestelde budget voor 2024 is nu al bijna op. Het was de bedoeling dat er nog extra geld bij zou komen in 2024, maar in het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe formatie is dit geschrapt. Er is een kans dat onze aanvraag nog nét past in het nu beschikbare budget, maar dat is dus nog even afwachten… Volgende maand hopen we hier duidelijkheid over te kunnen geven.

Planning

Er vanuit gaande dat bovenstaande punten in juni afgetikt worden, is de planning dat er na de zomer gestart kan worden met heien. De verwachting is dat de nieuwe sporthal in de loop van 2025 speelklaar is.

Sponsoracties

We blijven natuurlijk geld inzamelen voor de bouw van de nieuwe sporthal. Zo hebben we tijdens de Family Sunday tijdens het DIOS Lentefeest 200 lootjes verkocht voor het rad van Fortuin. Hiermee waren mooie prijzen te winnen zoals een hotelovernachting bij Van der Valk en een e-puch tour bij de Tuinderij. Ook waren er prijzen van de Gamma, Pizzeria, de Hooiberg, Le Cacao, Firma van Buiten, Slijterij Berkhout en Schenkeveld. Dank aan alle sponsoren voor het mogelijk maken! In totaal hebben we die middag een bedrag van €900 opgehaald.