Uitnodiging BLV donderdag 14 december 2023

DIOSNieuws

Hierbij nodigen wij de leden van DIOS uit voor het bijwonen van de Bijzondere Ledenvergadering in de DIOS kantine op donderdag 14 december 2023. De inloop is vanaf 19:30 en de vergedering zal om 20:00 uur starten.

Bent u aanwezig? Meldt u zich dan aan:


Agenda BLV d.d. donderdag 14 november 2023, 20:00 uur:

 1. Welkom en opening
 2. Agenda en uitleg stemprocedure
 3. Verslag Halcommissie “De afgelopen 3 jaar”
  Deel 1: De bouw
 4. Wat gaan we bouwen, hoe ziet de sporthal er straks uit?
 5. Organisatie tijdens de bouw
 6. Volgende stappen tot start bouw
 7. Financiële onderbouwing / investeringsplan
 8. Sponsoracties en PR
  Deel 2: De exploitatie / de hal in gebruik
 9. Bezetting, DIOS en huurders
 10. Financiën exploitatie
 11. Organisatie tijdens exploitatie
 12. Wat is er nodig om er een succes van te maken?
 13. Vragenronde
 14. Stemmen en besluit.
 15. Sluiting

De Bijzondere Ledenvergadering is toegankelijk voor (geregistreerde) leden van DIOS van 16 jaar en ouder, en voor speciale genodigden van het bestuur. Ook ouders van leden zijn welkom op deze vergadering. Stemrecht hebben alle (geregistreerde) leden van 16 jaar en ouder.
Ben je stemgerechtigd lid van HV DIOS en kan je niet aanwezig zijn bij deze Bijzondere Ledenvergadering, dan is het mogelijk om te laten stemmen met een volmacht. Met deze volmacht geef je een ander stemgerechtigd lid toestemming om voor jou te stemmen. Een stemgerechtigd lid kan maar één volmacht inleveren.
Vul de volmacht volledig in en zorg dat deze 24 uur voor de BLV in het bezit is van de secretaris van HV DIOS door deze per mail op te sturen naar secretaris@diosdenhoorn.nl. De volmacht kan ook in een papieren versie tot 15 min. voor aanvang van de BLV ingeleverd worden bij de secretaris.

De stukken ter voorbereiding van deze BLV kunnen schriftelijk opgevraagd worden bij de secretaris en deze zullen 2 dagen voor de vergadering verstrekt worden.


Met vriendelijke groet,
Bestuur en Halcommissie HV DIOS