Bijzondere ledenvergadering gaat akkoord met plan voor nieuwe sporthal.

Marcel KoppenNieuws

Op donderdag 14 december zijn in een volle kantine van DIOS  de plannen voor de nieuwe sporthal gepresenteerd. Aan het einde van de vergadering is gestemd over dit plan.

Er zijn 94 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 93 stemmen voor en 1 stem tegen de bouw. De halcommissie en het bestuur zijn blij met het vertrouwen van onze leden. Dit is weer een stap in de goede richting en motiveert ons in de daadwerkelijke realisatie van de dubbele sporthal voor DIOS, omliggende scholen en sportverenigingen die van de accommodatie gebruik gaan maken.

We hebben inmiddels de toezegging voor een subsidie en financiering vanuit de gemeente Midden-Delfland (zie nieuwsbericht van 3 november) en daarnaast zijn er 4 bedrijven uit Den Hoorn die aan DIOS een lening ter beschikking stellen. In januari zullen wij de BOSA-subsidie bij het ministerie van VWS aanvragen. We zoeken daarnaast nog sponsoren om de begroting sluitend te krijgen en roepen particulieren en bedrijven op om deze mooie kans voor de jeugd en de sport in Den Hoorn en omgeving te ondersteunen.

Wanneer de begroting sluitend is en de nodige vergunningen zijn verleend, kan daadwerkelijk met de bouw gestart worden. Wij gaan er van uit dat dit medio maart het geval zal zijn. We zouden dan de nieuwe sporthal in het najaar van 2024 in gebruik kunnen nemen.

Halcommissie en Bestuur.