Update sporthal DIOS

DIOSNieuws

 De meeste van jullie hebben het misschien al gehoord: de ballonhal is aan vervanging toe en in plaats daarvan wil DIOS een energieneutrale, vaste sporthal bouwen. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en is de vergunningsaanvraag de deur uit!

Nieuwe sporthal

In de nieuwe sporthal komen twee sportvelden. Eén daarvan is op te delen in twee of drie kleinere velden. Ook andere (sport)verenigingen kunnen gebruik maken van de nieuwe sporthal. Zoals de verenigingen die nieuw onderdak zoeken vanwege de herontwikkeling van de Hoornbloem (door de gemeente).

De planning van de bouw is afhankelijk van goedkeuring van de plannen door de gemeente en de toekenning vanuit de ‘subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’. We streven ernaar om in september 2023 te starten met de bouw.

Sponsoren en (leden)acties

Een nieuwe sporthal is een grote investering. DIOS heeft de gemeente Midden-Delfland gevraagd om mee te financieren. Daarnaast zoeken we naar andere medefinanciers en sponsoren. Ook komen er in 2023 verschillende acties voorbij waar jij aan kunt deelnemen óf waar we jouw hulp voor nodig hebben, o.a. ‘koop je eigen zonnepaneel’, ‘draag je steentje bij’ en verkoop van DIOS-chocolade. DIOS hoopt dat alle leden meedoen! Heb jij zelf nog een goed idee om extra geld in te zamelen? Stuur dan een mail met je idee naar Marleen Jansen: jansen.mh@hotmail.com

Halcommissie

Voor de ontwikkeling van de sporthal is een speciale ‘halcommissie’ in het leven geroepen. De commissie ontwikkelt bijvoorbeeld de bouwplannen, regelt de exploitatie, voert gesprekken met de gemeente en potentiële huurders, zoekt actief naar sponsoren en zet verschillende (leden)acties op.

Leden halcommissie

Voorzitter: Erwin de Graaf

Gemeente en andere zaken: Rob Pico, Erwin de Graaf

Bouwtechnische zaken: Erwin Keijzer, Julian Keijzer

Financiën: Chantal ’t Hart

Communicatie & sponsoring: Marleen Jansen, Rokien Schenkeveld, Valerie Koreman

Voor het beheer van de sporthal wordt een nieuwe stichting opgericht. DIOS is nog op zoek naar bestuursleden voor deze stichting. Iets voor jou? Meld je dan aan bij Erwin de Graaf: erlyn@ziggo.nl