Hoe staat het met de nieuwe sporthal?

Marcel KoppenNieuws

De laatste keer dat jullie van ons hoorden was afgelopen april. Hoog tijd dus voor een update. Het is even spannend geweest of de nieuwe sporthal er zou komen, maar inmiddels staan bijna alle lichten op groen!

Bouwvergunning en financiering

De welstandscommissie is, na een aantal kleine aanpassingen, akkoord met het uiterlijk van de nieuwe sporthal. Daarmee is de procedure van de bouwvergunning bijna afgerond.

Wat betreft de financiering gaat het ook de goede kant op. Er lopen hierover positieve gesprekken met de gemeente Midden-Delfland. In de raad van 24 oktober wordt het definitieve besluit genomen. Daarnaast zijn er een aantal bedrijven uit Den Hoorn bereid mee te financieren. Aanvullend heeft DIOS een aanvraag ingediend bij de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) voor een vergoeding van een deel van de bouwkosten.

Streven is dat de bouw begin 2024 start, zodat we de nieuwe sporthal volgend (binnen)seizoen in gebruik kunnen nemen.

Actie ‘draag je steentje bij’

In mei 2023 hebben we een succesvolle DIOS-chocolade actie gehad. Maar er is nog meer geld nodig, daarom volgt binnenkort de actie ‘draag je steentje bij’. Voor €25,00 koop je een ‘steen’ voor de bouw van de nieuwe sporthal. In de kantine komt een tafel te staan waarop we samen de nieuwe hal bouwen: voor elke verkochte steen komt er een duplosteen bij. Zo ziet iedereen hoeveel bouwstenen er al verkocht zijn en hoeveel geld we met elkaar hebben ingezameld. Vanaf begin november zijn de stenen te koop. Doe jij weer mee?

Voor de actie ‘draag je steentje bij’ zijn we op zoek naar duplostenen. Heb jij duplo over thuis en wil je dat doneren aan DIOS, neem dan contact met Marleen Jansen