Algemene Ledenvergadering

Marcel KoppenNieuws

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van DIOS zal plaatsvinden op donderdag 17 november 2022 in de kantine van de vereniging. Tijdens de vergadering zullen onder andere de notulen van de vorige vergadering, jaarverslagen van het bestuur en commissies, financiële jaarrekeningen en benoemingen van bestuursleden besproken worden. Leden van DIOS vanaf 16 jaar en ouder zijn welkom om de vergadering bij te wonen en hebben stemrecht. Stukken zoals notulen en jaarverslagen kunnen opgevraagd worden bij het secretariaat.