Nieuwe sporthal

De ballonhal is aan vervanging toe en in plaats daarvan wil DIOS een energie- neutrale, vaste sporthal bouwen. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang!

In de nieuwe sporthal komen twee sportvelden. Eén daarvan is op te delen in twee of drie kleinere velden. Ook andere (sport)verenigingen kunnen gebruikmaken van de nieuwe sporthal. Zoals de verenigingen die nieuw onderdak zoeken vanwege de herontwikkeling van de Hoornbloem (door de gemeente).

De planning van de bouw is afhankelijk van goedkeuring van de plannen door de gemeente en de toekenning vanuit de ‘subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’. We streven ernaar om in september 2023 te starten met de bouw.

Halcommissie

Voor de ontwikkeling van de sporthal is een speciale halcommissie in het leven geroepen die o.a. de bouwplannen ontwikkelt, de exploitatie regelt, gesprekken voert met de gemeente en potentiële huurders, actief zoekt naar sponsoren en verschillende (leden)acties opzet.

Voor het beheer van de sporthal wordt een nieuwe stichting opgericht. DIOS is nog op zoek naar bestuursleden voor deze stichting. Iets voor jou? Meld je dan aan bij Erwin de Graaf: erlyn@ziggo.nl

Sponsoren en (Leden)acties

Een nieuwe sporthal is een grote investering. DIOS heeft de gemeente Midden-Delfland gevraagd om mee te financieren. Daarnaast zoeken we naar andere medefinanciers en sponsoren. Ook komen er in 2023 verschillende acties voorbij waar jij aan kunt deelnemen, zoals ‘koop je eigen zonnepaneel’ en ‘draag je steentje bij’. We trappen af met de DIOS-chocolade actie.